A LEDTECHNIKA profilja:

  • ledlámpa gyártás
  • ledlámpa kivitelezés
  • ledlámpa átalakítás
  • világítás korszerûsítés
  • beltéri világítás megvalósítása
  • kültéri világítás megvalósítása
  • ledtechnika, ledtechnológia alkalmazása
A fi primii în creativitate,calitate,în orice împrejurare


Din pãcate, se întâmplã tot mai des, ca din purã dorinþã de înavuþire, unii prestatori de servicii, fãrã a avea calificarea-profesionalismul necesar, presteazã servicii de calitate îndoielnicã sau doar pe jumãtate finalizatã. Nenumãrate produse, servicii de calitate mediocrã, apar pe piaþã-la preþuri astrologice. Clientul, în astfel de cazuri ce poate face? Neºtiind cum sã selecþioneze ofertele (cele bune dintre cele rele), din când în când, se întâmplã sã se înºele ºi nu ºtie dacã el a cerut/explicat greºit sau, acesta este nivelul actual al tehnicii, sau nu a apelat la prestatorul cel mai potrivit.

Az általunk kifejlesztett és gyártott fényforrások szigorú minõségellenõrzésen esnek át, így tudjuk garantálni a sokszor több 10 éves üzemelési garanciát. Saját fejlesztéseink sikerességét bizonyítja, hogy már több mintaoltalommal védett LED-es fényforrást gyártunk.
Sursele de iluminat dezvoltate ºi produse de firma noastrã, sânt riguros controlate calitativ, astfel putem oferi deseori garanþii de MAI MULÞI ZECI DE ANI de funcþionare. Eficacitetea propriilor inovaþii o demonstreazã ºi cele câteva (mai multe la numãr) brevetãri ºi patentãri în domeniu de corpuri de iluminat, ºi de iluminat pe bazã de tehnologie LED. NOI OFERIM MAXIMUL DE PROFESIONALISM, ceea ce reprezintã un punct de reper important pentru clienþii noºtri.

  • Ne dãm silinþa sã cunoaºtem
  • aflãm dorinþele ºi specificul clienþilor noºtri,pentru ca sã le putem satisface pedeplin scopurile ºi þelurile, prin servicii ºi sfaturi de maximã calitate.

Scopul nostru este ca sã punem la dispoziþia clienþilor, experienþa ºi priceperea noastrã-cele mai de calitate valori care ne diferenþiazã pe piaþã.-cu maximum de folos în favoarea clienþilo Sîntem în norocoasa situaþie de a putea combina cel mai favorit hobby cu munca de toate zilele. Ne face plãcere sã creãm lucruri frumoase,sã inventãm,proiectãm,realizãm lucruri noi. Folosind posibilitãþi noi, tehnologia de ultimã orã, reprezentãm nivelul maxim al calitãþii. Tinereþea,dinamismul gãrzii specialiºtilor noºtri servesc drept garanþie serviciilor noastre.

Puneþine la încercare!